Registrasi Tutor UT Taiwan

Saat ini sedang proses seleksi, Anda akan dihubungi secara langsung oleh divisi Akademik untuk proses selanjutnya.

PENGUMUMAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI MAHASISWA BARU


Jurusan Bahasa Inggris
No Nama Lokasi Ujian Ijazah Keabsahan Sidik Jari Pembayaran Keterangan
1 ADE AHIRIN Taipei v v v v
2 ani aida habibah Taipei v v v v
3 BUDI DWI PRASETYO Taipei v v v v
4 Dewi Wulandari Tainan v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
5 endang setiawati Taipei v v v v
6 ENY TRIHARIYANTI Taipei v v v v
7 galuh kinasih worosunti Taipei v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
8 Irawati Tainan v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
9 LETI ASTUTI Tainan v v v v
10 Lili mastuti Tainan v v v v
11 MARLINI Taipei v v v v
12 mohammad arifin Taipei v v v v
13 mulyadi Tainan softfile tidak ada v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
14 RASWATI Taipei v v v v
15 Ruhati Taipei v v v v
16 Siti Muniroh Taipei v v v v
17 Sri lestari Taipei v v v v
18 SUCIATI Tainan v v v v
19 sumarti Tainan v v v v
20 TRI PUJIATI Taipei v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
21 verivina styawati Taipei v v v v
22 YUNI SULISTIANI Tainan v v v v
23 Fina nihrirotul umah v v v v
24 Heru Subianto v v v v
25 ika selfiana dewi v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
26 SOHIBUN v v v v
Jurusan Ilmu Komunikasi
No Nama Lokasi Ujian Ijazah Keabsahan Sidik Jari Pembayaran Keterangan
1 Ahmad Falatehan Taipei v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
2 anjas bagas koro Taipei v v v v
3 Candra gunawan saputra Taipei v v v v
4 Dian setiawan Taipei v v v v
5 Hanik Nurhayati Taipei v v v v
6 mushonnif jaroroh Tainan v v v v
7 Nur hasanah Taipei v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
8 RETNO AYU NINGRUM Taipei v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
9 Siti Fatimah Taipei v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
10 SITI WIDIAWATI Taipei v v v v
Jurusan Manajemen
No Nama Lokasi Ujian Ijazah Keabsahan Sidik Jari Pembayaran Keterangan
1 Adelia juniari Tainan v v v v
2 ADITYA WIRA PRIANGGA Taipei v v v v
3 Agus Susiyanti Taipei v v v v
4 akmad rifai Tainan v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
5 apriyani Taipei v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
6 ARIYANTO SILAEN Taipei v v v v
7 Astuti sugiyanti Tainan v v v v
8 AYU WAHYUNI Taipei v v v v
9 BUNGA MERINKA RAHMAT YUNUS Taipei v v v v
10 CONG SE MIN Taipei v v v v
11 Diah Rahmawati Taipei v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
12 Endar Aji Atmoko Taipei v v v v
13 eva ardhita Tainan v v v v
14 Friska adiati Taipei v v v v
15 Gunawan Taipei v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
16 GUSRIANI Tainan v v v v
17 Herpianti Togatorop Taipei v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
18 Ice Fitrah Mandasari Taipei v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
19 ike septiyana Taipei v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
20 Ipah latipah Tainan v v v v
21 Johar septiawan Taipei v v v v
22 LUWIYANA Taipei v v v v
23 muh khamim Taipei v v v v
24 MUHAMAD NURHADI Taipei v v v v
25 MUHAMMAD HABIBULLOH Tainan v v v v
26 Mustika sari Tainan v v v v
27 mutiana susanti Taipei v v v v
28 NANA MAULINA Taipei v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
29 NOFIYANI Taipei softfile tidak ada v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
30 nyai sumiati Taipei v v v v
31 Paijah puspita andriyani Taipei v v v v
32 PAIMAN Taipei v v v v
33 RATIH DWI SAFITRI Taipei v v v v
34 Roida Nengsih Taipei v v v v
35 siti khotimah Tainan v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
36 Siti kumaidah Taipei v v v v
37 Susi sukarsih Taipei v v v v
38 Titik Wulandari Taipei softfile tidak ada v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
39 yeni astuti Taipei v v v v
40 Yeni susanti Tainan v v v v
41 Zaenul ariardani Taipei v v v v
42 Miyenti Taipei v v v v
43 NUR ANISAK Tainan v v v v
44 Roni Nurmalis Taipei v v v v