PENUNDAAN HASIL UJIAN DAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN UJUL 2018.2

Lihat Disini!

PENGUMUMAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI MAHASISWA BARU


Jurusan Bahasa Inggris
No Nama Lokasi Ujian Ijazah Keabsahan Sidik Jari Pembayaran Keterangan
1 ADE AHIRIN Taipei v v v v
2 ani aida habibah Taipei v v v v
3 BUDI DWI PRASETYO Taipei v v v v
4 Dewi Wulandari Tainan v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
5 endang setiawati Taipei v v v v
6 ENY TRIHARIYANTI Taipei v v v v
7 galuh kinasih worosunti Taipei v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
8 Irawati Tainan v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
9 LETI ASTUTI Tainan v v v v
10 Lili mastuti Tainan v v v v
11 MARLINI Taipei v v v v
12 mohammad arifin Taipei v v v v
13 mulyadi Tainan softfile tidak ada v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
14 RASWATI Taipei v v v v
15 Ruhati Taipei v v v v
16 Siti Muniroh Taipei v v v v
17 Sri lestari Taipei v v v v
18 SUCIATI Tainan v v v v
19 sumarti Tainan v v v v
20 TRI PUJIATI Taipei v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
21 verivina styawati Taipei v v v v
22 YUNI SULISTIANI Tainan v v v v
23 Fina nihrirotul umah v v v v
24 Heru Subianto v v v v
25 ika selfiana dewi v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
26 SOHIBUN v v v v
Jurusan Ilmu Komunikasi
No Nama Lokasi Ujian Ijazah Keabsahan Sidik Jari Pembayaran Keterangan
1 Ahmad Falatehan Taipei v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
2 anjas bagas koro Taipei v v v v
3 Candra gunawan saputra Taipei v v v v
4 Dian setiawan Taipei v v v v
5 Hanik Nurhayati Taipei v v v v
6 mushonnif jaroroh Tainan v v v v
7 Nur hasanah Taipei v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
8 RETNO AYU NINGRUM Taipei v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
9 Siti Fatimah Taipei v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
10 SITI WIDIAWATI Taipei v v v v
Jurusan Manajemen
No Nama Lokasi Ujian Ijazah Keabsahan Sidik Jari Pembayaran Keterangan
1 Adelia juniari Tainan v v v v
2 ADITYA WIRA PRIANGGA Taipei v v v v
3 Agus Susiyanti Taipei v v v v
4 akmad rifai Tainan v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
5 apriyani Taipei v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
6 ARIYANTO SILAEN Taipei v v v v
7 Astuti sugiyanti Tainan v v v v
8 AYU WAHYUNI Taipei v v v v
9 BUNGA MERINKA RAHMAT YUNUS Taipei v v v v
10 CONG SE MIN Taipei v v v v
11 Diah Rahmawati Taipei v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
12 Endar Aji Atmoko Taipei v v v v
13 eva ardhita Tainan v v v v
14 Friska adiati Taipei v v v v
15 Gunawan Taipei v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
16 GUSRIANI Tainan v v v v
17 Herpianti Togatorop Taipei v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
18 Ice Fitrah Mandasari Taipei v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
19 ike septiyana Taipei v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
20 Ipah latipah Tainan v v v v
21 Johar septiawan Taipei v v v v
22 LUWIYANA Taipei v v v v
23 muh khamim Taipei v v v v
24 MUHAMAD NURHADI Taipei v v v v
25 MUHAMMAD HABIBULLOH Tainan v v v v
26 Mustika sari Tainan v v v v
27 mutiana susanti Taipei v v v v
28 NANA MAULINA Taipei v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
29 NOFIYANI Taipei softfile tidak ada v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
30 nyai sumiati Taipei v v v v
31 Paijah puspita andriyani Taipei v v v v
32 PAIMAN Taipei v v v v
33 RATIH DWI SAFITRI Taipei v v v v
34 Roida Nengsih Taipei v v v v
35 siti khotimah Tainan v v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
36 Siti kumaidah Taipei v v v v
37 Susi sukarsih Taipei v v v v
38 Titik Wulandari Taipei softfile tidak ada v v v IJAZAH DIKIRIM KE PUSAT
39 yeni astuti Taipei v v v v
40 Yeni susanti Tainan v v v v
41 Zaenul ariardani Taipei v v v v
42 Miyenti Taipei v v v v
43 NUR ANISAK Tainan v v v v
44 Roni Nurmalis Taipei v v v v